LEADER UUDISED

HIIDLASTE KOOSTÖÖKOGU: 2009-2013 perioodi LEADER meede lõplikult rakendunud

Allikas: Hiidlaste Koostöökogu uudis
2. jaanuar 2015. a

Eelmise aasta lõputundidel saime PRIA LEADER toetuste büroo juhataja Marek Treufeldtilt kirja: "Annan teada, et 30.12 oli see ajalooline päev kus PRIA poolt tehti viimane perioodi 2007-2013 projektitaotluse määramise otsus. See on olnud imeline, raske ja õpetlik teekond. Rohkem kui 7300 projekti (erineva 17 800 tegevusega) annab oma panuse maaelu arenguks ja kogukonna elu edendamiseks. Aitäh kõigile osapooltele", kirjutab Marek.

Hiiumaa skooriks LEADER perioodi 2009-13 meetmes oli 376 taotlust. Nendest katkestati kõigest 18 projekti, mis on hea tulemus – taotlejale mitte jõukohaseks osutunud projektide raha sai juhatuse otsusega edasi suunata järgmistele hindamiskomisjoni poolt (2013 aasta ainsas taotlusvoorus) koostatud pingereas olevatele taotlustele.

Viimaseks rahastuse saanud projektiks oli Hiiumaa Vabatahtliku Merepäästeseltsi taotlus „Merepäästjate isikukaitsevarustuse soetamine“, mida oli võimalik toetada osaliselt.

Kogu Hiidlaste Koostöökogu poolt maaelus arengu toetuseks eraldatud raha on määratud projektidele.

Loe uudist Hiidlaste Koostöökogu veebilt www.kogu.hiiumaa.ee/index.php

« Tagasi