UUDISED

   

PIIMAKLASTER: söödakulude optimeerimise iseõppepäev

Allikas: Hardi Tamm, Piimaklaster MTÜ
27. mai 2021. a

Piimaklastri tellimusel on loodud söödakulude majandusliku optimeerimise mudel, mida piimatootmisettevõted ja nende nõustajad saavad kasutada abivahendina söötmist puudutavate otsuste langetamisel. Piimatootmise kuluefektiivsuse ja konkurentsivõime tagamiseks peaks söödaratsiooni koostamisel olema eesmärk söödakulude minimeerimine (st erinevate võimalike söötade seast soodsaima ratsiooni koostamine) erinevate väljalüpsi tasemete juures, võttes samal ajal arvesse loomade energia- ja toitainetevajadust. Seejuures tuleb lähtuda konkreetse piimatootmisettevõtte söötmissüsteemist.

Kiirenev elutempo tekitanud vajaduse koolitusvahendite järele, mis võimaldaksid põhijuhtumeid lahendada ainult virtuaalseid tööriistu kasutades. Söötmiskulutuste majandusliku optimeerimise mudeli selgeksõppimisel pakume selleks välja 14 olulise juhtumi lahendamist käsitlevad lühivideod.

Tulge Piimaklastri Iseõppepäevale!
https://www.piimaklaster.ee/sootmiskulutuste-optimeerimine/


Loomakasvatajate, söötmisnõustajate, söötmisteadlaste ja õppejõudude seas levinud söödaratsioonide koostamise tööleht (Excel) on Piimaklastri söödakulude optimeerimise mudeli osaks alates versioonist 3.0. Mudeli kasutamine eeldab selle selgeksõppimist ning harjutuste läbimist. Kasutusjuhendi lisas leiate rohusöötade omahinna kalkuleerimise juhendi. 

Mudeli kasutamise õppevideotest esimesed on 7-8 minuti, enamik 3-4 minutise kestvusega.  

 • Mudeli üldine ülevaade
 • Esmase lahendi saamine
 • Lehm ja söödaratsiooni tingimused
 • Söötade blokk
 • Maisisilo osakaalu määramine
 • Kahe või enama rohusilo söötmine
 • Lisasööda söötmine
 • Väga kõrge toodanguga lehma ratsioon
 • Uue silo kasutusele võtmine
 • Rapsikoogi ja sojašroti hinna muutumine
 • Järgmiseks hooajaks enda toodetud söötade planeerimine
 • Uue rohusilo kasutusele võtmine
 • Maisisilo ratsiooni lisamine
 • Maisisilo ratsioonist välja jätmine

Toetusallikas

Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16); 
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus

Tegevuse elluviija MTÜ Piimaklaster piimaklaster.ee/
Kontaktid Hardi Tamm  info[ät]piimaklaster.ee
Projekti periood september 2018 – august 2022
« Tagasi