EST Maainfo Maamajanduse analüüsi osakond | Maaelu võrgustikutöö osakond Maainfo Kalandusvõrgustik aastatel 2008-2015 Maainfo NÄDALAINFO
 
 
Maainfo
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Konsulentidele kutsekvalifikatsiooni andmine
Maainfo
  UURINGUD
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maamajanduse analüüsi osakonna ja maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo
  Maamajanduse Infokeskus aastatel 2006-2017
Maainfo
  Kalandusvõrgustik aastatel 2008-2015
Maainfo
Kohalikud tegevusgrupid
Maainfo
UUDISED
Maainfo
NÄDALAINFO
Maainfo
ÜRITUSED
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
Sümboolika
Maainfo
ARHIIV
Maainfo
Kalender
Maainfo
Projektinäidete andmebaas
Maainfo
2014-2020 EMKF strateegia koostamise materjalid
Maainfo

NÄDALAINFO

   

Alates märtsist 2009. a koostab kalandusvõrgustiku üksus Kalandsuvõrgustiku nädalainfot, mis saadetakse igal teisipäeval e-posti teel kalanduse tegevusgruppidele ning teistele huvitatud pooltele. 

Lisaks kalandusvõrgustiku nädala üritusetele kajastatakse infokirjas ka tähtsamaid uudiseid ja muud infot.

Nädalainfo arhiiv

MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 6 (127)

14. veebruar 2012. a

  VÕRGUKIRJAD www.maainfo.ee veebil  
  TÄNA VÕRGUKIRJAS

 
 • Euroopa maaeluvõrgustiku info
 • EUROOPA INFO
  TEADAANNE:  Järgmine võrgukiri ilmub 21. veebruaril 2012.
   
 
Valmistume uueks EL toetuste programmeerimisperioodiks
 

Juba vähem kui kahe aasta pärast lõpeb praegune EL programmeerimisperiood ning 2014. a algab ühtekuuluvuspoliitika ja ühtse põllumajanduspoliitika uus rahastamisperiood, mille raames on Eestil võimalus kasutada Euroopa Liidu rahalist toetust viiest fondist (Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond). Järgmise perioodi ettevalmistusi koordineerib Rahandusministeerium.

Eelmisel reedel korraldas Rahandusministeerium infoseminari, kus tutvustas partnerorganisatsioonidele EL eelarvevahendite planeerimise lähtealuseid, metoodikat, ajakava ning andis ülevaate partnerite kaasamise kavast. Kõik info on saadaval ka veebilehel www.struktuurifondid.ee.

Suurima erinevusena käimasolevast perioodist võib kohe alguses välja tuua selle, et liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitakse nö partnerlusleping, mis Eesti puhul hõlmab kõiki fonde – kokku on 5 fondi: Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EARDF) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF). Partnerluslepingus lepitakse kokku peamised rahastamisprioriteedid, eesmärgid, eeldatavad tulemused, EL rahaline panus, riigi kaasfinantseerimine, vahendite administreerimise üldine korraldus, seosed Läänemere strateegiaga. Partnerluslepingu ettevalmistamist koordineerib Rahandusministeerium.

Lisaks partnerluslepingutele koostab liikmesriik rakenduskavad, milles rahastatavate valdkondade lõikes kirjeldatakse konkreetsemad EL vahendite kasutamise eesmärgid ja oodatavad tulemused (sh fondide kaupa), toetatavad tegevused ning nende rahastamine, panustamine territoriaalsesse arengusse jne. Kokku valmistab Eesti riik ette kolm rakenduskava: ühise kava Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi jaoks ning eraldi rakenduskavad Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondile ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile. Rakenduskavasid koordineerivaid ministeeriume on kaks: kolme fondi hõlmavat rakenduskava koordineerib Rahandusministeerium ning põllumajanduse ja kalanduse valdkonda Põllumajandusministeerium. Teised ministeeriumid osalevad planeerimisel ning uuendavad valdkondlikke arengukavasid.

Loe artiklit edasi SIIT

   
  INFOKS:
 
 • 15. - 18.  märts korraldab Läti Maaelu Foorum rahvusvahelise konverentsi teemal "Kohalikud tooted - säästva arengu tugisüsteemid Euroopa kogukondadele" (Local Identity Product – sustainable support systems for communities in Europe). Rohkem infot www.maainfo.ee/index.php
 • Veebruaris on avatud projektitaotluste vastuvõtuvoorud 8 Leader kohalikul tegevusgrupil: Kirderanniku Koostöökogu, Lääne-Harju Koostöökogu, PAIK, Partnerid, Piiriveere Liider, Põhja-Harju Koostöökogu, Põlvamaa Partnerluskogu ja Võrumaa Partnerluskogu. Jälgige Leader kohalike tegevusgruppide projektitaotluste vastuvõtuvoore Maamajanduse Infokeskuse veebilehel - www.maainfo.ee/index.php
 • Ilmunud on maaeluvõrgustiku koostatud elektrooniline trükis "Leader-meetme raames antav projektitoetus 2012". Trükises on Eesti 26 Leader tegevusgrupi 2012. aasta taotlusvoorude ajad ja avatavad meetmed.Paberkandjal ilmub trükis veebruari keskel. Loe uudist Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php
   
  EELINFO:
 
 • 20. - 21. veebruaril korraldab Eesti Põllumeeste Keskliit koostöös Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku bürooga Baltimaade põllumajandusorganisatsioonide EL ühise põllumajanduspoliitika tulevikule suunatud kohtumise Tartus. Rohkem infot www.maainfo.ee/index.php
 • 21. - 22. veebruaril korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo Leader tegevusgruppide strateegia projektitaotluste hindamiskomisjoni liikmetele esimese kahepäevase koolituse Holstre-Pollis Viljandimaal. Info ja registreerimine www.maainfo.ee/index.php
 • 23. veebruaril külastab Euroopa Komisjoni DG Agri maaelu arengu programmide üksuse uus juht Horea-Silviu Todoran  Eestit ning selle raames toimub seminar Jänedal, kus tutvustatakse Eesti maaelu arengukava 2007-2013 rakenduse-, kontrolli- ja hindamisega seonduvat. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php
 • 2. - 3. märtsil toimub Leader tegevusgruppide strateegia projektitaotluste hindamiskomisjoni liikmetele teine kahepäevane koolitus Lääne-Virumaal Jänedal. Info ja registreerimine www.maainfo.ee/index.php
   
  EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO
 

ÜRITUSED:

 • 25. veebruar - 4. märts 2012 toimub rahvusvaheline põllumajanduse ja maaelu mess Pariisis, kus on esindatud ka Euroopa Komisjon oma stendiga, kus esitlusele tulevad erinevad Prantsusmaa ja Prantsusmaaga seotud projektid, mis on ellu viidud EL toetuse abil. Info Maamajanduse Infokeskuse veebilehel ww.maainfo.ee/index.php 
   
  INFO EUROOPAST
   Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht: http://europa.eu/eucalendar/
  Üritused:
 
   
  Põllumajandus:
 
 • EL pressiteade (08.02.2012): Kokku on lepitud "maheveini" uutes reeglites
  Mahepõllumajanduse komitees lepiti kokku maheveini uutes reeglites ning need ilmuvad Ametlikes Teadaannetes lähinädalatel. Uute reeglite kohaselt, mis jõustuvad 2012.a saagile, on maheveinitootjatel lubatud märgistusel kasutada terminit "mahevein" (organic wine). Märgistus peab sisaldama ka EL mahelogo ja tootja sertifikaadi numbrit.
  europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
   
  Keskkond:
 
 • EL pressiteade (13.02.2012): Komisjon esitas ettepaneku Euroopa biomajanduse jätkusuutliku strateegia kohta
  Euroopa Komisjon võttis vastu strateegia selleks, et suunata Euroopa majandust taastuvate loodusvarade ulatuslikuma ja jätkusuutlikuma kasutamise poole. Kuna Maa elanikkond suureneb 2050. aastaks 9 miljardini ja loodusvarade hulk on piiratud, vajab Euroopa tervisliku toidu ja sööda ning materjalide, energia jt kaupade tootmiseks taastuvaid bioloogilisi varusid.
  europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
 • EL pressiteade (13.02.2012): Keskkond: komisjoni arvates tuleks mulla degradeerumisega tõhusamalt tegeleda
  Mulla degradeerumine on ELis tõsine probleem. Aastatel 1990–2006 kaotati iga päev vähemalt 275 hektarit mullapinda sellega, et pinnas kaeti alatiseks veekindla materjaliga. See tähendab aastas 1 000 km2 suuruse mullapinna või kümne aastaga Küprose suuruse pindala kaotamist. Mulla vee-erosioon mõjutab hinnangute kohaselt Euroopas 1,3 miljoni km² suurust maa-ala, mis on 2,5 korda suurem kui Prantsusmaa pindala. Mulla degradeerumine mõjutab meie võimet toota toiduaineid, hoida ära põuda ja üleujutust, peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ning võidelda kliimamuutustega. Need on vaid mõned tähtsatest järeldustest, mis tehti Euroopa Komisjoni esitatud kahes uues aruandes, milles käsitletakse Euroopa mullapinnaga seotud poliitilisi ja teaduslikke aspekte.
  europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
   
  Majandus:
 
 • Euroopa Komisjon (08.02.2012): Innovatiivse Euroopa "tervisekontroll"
  EL liigub edasi, kuid majanduskasv aeglustub. Selline suundumus rõhutab vajadust suurendada jõupingutusi, et Euroopa majandus säilitaks üleilmse konkurentsivõime. Vastavalt igal aastal koostatavale teadusuuringute ja innovatsiooni tulemustabelile on innovatsiooni olukord paranenud peaaegu kõikides ELi liikmesriikides. Kuid edasiliikumine aeglustub.
  ec.europa.eu/news/science/120208_et.htm
   
  Muu info:
 
 • EL pressiteade (10.02.2012): Barroso arutleb Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul uue kokkuleppe piirkondliku mõju ning piirkondade ja linnade rolli üle ELi majanduskasvu ja töökohtade loomise kavades
  15.–16. veebruaril Euroopa Parlamendis toimuval Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul arutleb Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso komitee liikmetega eelarvedistsipliini puudutava uue kokkuleppe piirkondliku mõju ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli üle uute meetmete rakendamisel majanduskasvu ja töökohtade loomiseks.
  europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
   
 

 

Viimati muudetud: 27.01.2011


3 logo kalanduse jaoks

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, info@maainfo.ee
Maainfo