EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo LEADER Maainfo LEADER 2014-2020 ABIMATERJALID Maainfo Strateegia elluviimise tegevuskava
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
Maainfo
NÄHTAV LEADER
Maainfo
LEADER UUDISED
Maainfo
ÜRITUSED
Maainfo
LEADER RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖPROJEKTID
Maainfo
LEADER 2014-2020 ABIMATERJALID
Maainfo
LEADER 2023-2027 ABIMATERJALID
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

Strateegia elluviimise tegevuskava

   

 • Meetmete valiku üldine põhjendus
 • Meetmed (sh meetme pealkiri, abikõlblikud/mitteabikõlblikud tegevused, toetuse saajad, abikõlblikkuse kriteeriumid, toetusmäärad ja –summad, indikaatorid ja sihttasemed)
  • Meede 1. ...
  • Meede 2. ...
  • Meede 3. ...

SOOVITUSED
KÜSIMUSED-VASTUSED
Meetmelehe NÕUDED
HINDAMISKÜSIMUSED meetmelehest

SOOVITUSED

Strateegia meetmed peaksid olema täpsemad, kui sellel perioodil, sest strateegiate valikukomisjon peab suutma strateegias toodud meetmete alusel veenduda selles, millisest fondist peaks meetmeid rahastama st monofondi korral seda, et neid meetmeid ei ole võimalik rahastada mõnest teisest fondist.

Üks oluline valdkond, millele keskenduda on kogukonnateenuste arendamine, mis on ka üks Leader-meetme spetsiifilistest eesmärkidest.

Meetmete välja töötamisel tuleb pöörata tähelepanu sellele, et Leader-meetmest taotlemine ei looks eeliseid teistest MAKi meetmest taotlejate ees kui meetme raames kavandatakse tegevusi, mis on sarnased arengukava meetmete tegevustele. Kuna riiklikul tasandil on mitme investeeringumeetme puhul kavandatud tagastamatu toetus asendada finantsinstrumentidega nagu laenud, tagatised ja investeeringud omakapitali, siis Leader-meetme raames antav toetus ei tohiks seada potentsiaalseid toetuse saajaid kuidagi eelistatud olukorda.

Siinkohal võiksid kohalikele tegevusgruppidele abiks olla ka juhtnöörid, mida Rahandusministeerium andis teistele ministeeriumitele meetmete koostamiseks:

 • Meetmed peavad olema oluliselt rohkem fokusseeritud;
 • Euroopa Liidu vahendite jätkusuutliku kasutamise põhimõtetega tuleb rohkem arvestada st püsikulude tüüpi kulusid ei peaks rahastama ELi vahenditest kuna see tekitab sõltuvuse eurorahast. Samuti peab läbi mõtlema teenuste ja investeeringutest tehtud rajatiste ning hangitud seadmete edasine rahastamine – millistest rahastamisallikatest nende edasine toimimine, uuendamine ja (muud) püsikulud kaetakse;
 • Muutuste toetamiseks ei saa valdavad olla ettepanekud jätkata uuel perioodil samade tegevustega, mida praegu eurorahast rahastatakse. Rohkem peab olema meetmeid, mis võimaldaksid euroraha toel teha olulisi muudatusi või arenguhüppeid, mingi kvalitatiivse nihke saavutamiseks.

Meetmete kohustuslikud osad, mis tuleb ära tuua strateegias:

a) Pealkiri
b) Abikõlblikud/mitteabikõlblikud tegevused, vajadusel ka kulud (Liigset detailsust oleks siiski parem vältida, kuna iga muudatus eeldab hiljem strateegia muutmist. Samal ajal aitab detailsus vältida, et esitatakse taotlusi, mida ei ole võimalik rahastada.).
c) Toetuse saajad – äriühingud, FIEd, KOVid, MTÜd sh kohalik tegevusgrupp, SA, seltsing. Kitsendused meetme sihtgrupis tulenevad strateegiast ja on iga kohaliku tegevusgrupi enda otsustada. Kohalik tegevusgrupp võib ise taotlejaks olla projektidel, mis omavad ülepiirkonnalist mõju või mille järgi on piirkonnas vajadus, kuid puudub initsieerija. Koostööprojektidel saab taotlejaks olla ainult kohalik tegevusgrupp ise.
d) Abikõlblikkuse kriteeriumid sh näiteks rakendamispiirkond.
e) Hindamiskriteeriumid.
f) Toetusmäärad ja – summad
g) Indikaatorid ja sihtasemed sh millistesse sihtpiirkondadesse* meede panustab

* Sihtpiirkond tähendab EAFRD prioriteete: 1A, 2A, 3A, 4B, 5C, 6A, 6B või 6C, kuid vajadusel on võimalikud ka teised sihtpiirkonnad.

NB! Info suur ja/või jätkuprojektide kohta peaks olema kirjeldatud strateegias, sh

 • poolikute projektide rahastamist põhimõtteliselt toimuda ei saa;
 • iga projekt peaks olema edaspidise toetuseta jätkusuutlik.
KÜSIMUSED-VASTUSED

 • (lisamisel)
Meetmelehe NÕUDED
(Meetmeleht 10.09.2013 seisuga)

 • Sisaldab tegevuskava, milles näidatakse, kuidas eesmärgid meetmetena ellu viiakse;
 • Võtab arvesse kohalikke vajadusi, potentsiaali ning sisaldab innovaatilisi elemente kohalikus kontekstis, võrgustumist ning koostööd;
 • Kohaliku tegevusgrupi ülesanne on rahastatavate meetmete ja tegevuste valikul kohaliku arengu strateegiaga sidususe tagamine, seades tegevused prioriteetideks vastavalt nende panusele strateegiate eesmärkide ja sihtide täitmisse;
 • Koostööprojektid on strateegia osa;
 • Taotlejad on selle piirkonna ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud, omavalitsusüksused ja kohalikud tegevusgrupid, kes tegutsevad piirkonnas, kus on moodustatud kohalik tegevusgrupp
HINDAMISKÜSIMUSED meetmelehest
(Meetmeleht 10.09.2013 seisuga)

 • Kuidas panustab strateegia Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi prioriteetide saavutamisse?
 • Kuidas panustab strateegia Leader- meetme spetsiifiliste eesmärkide saavutamisse?
 • Kas kohalik tegevusgrupp kavandab koostööd teiste partnerlustega nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt?
 • Kas tegevuskava on sidus?

 Tagasi strateegia koostamise lehele ...

Viimati uuendatud 2013-11-18 Krista


Leader logo pysti 1

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo