UUDISED

EUROOPA KOMISJON: Põllumajandustootjaid oodatakse vastama küsimustikule lihtsustamise kohta

Allikas: Euroopa Komisjon
7. mrts 2024. a

Euroopa Komisjon on võtnud plaani vähendada põllumajandustootjate halduskoormust ning on tausta uurimiseks käivitanud veebiküsitluse, et otse põllumajandustootjatelt koguda nende seisukohti. 

Veebipõhine küsimustik ÜPP lihtsustamise kohta on avatud 7. märtsist kuni 8. aprillini kõigis EL keeltes! 
 Vasta küsimustikule SIIN

Küsitluse läbiviimise eesmärk on mõista, millise koormuse panevad põllumajandustootjatele ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) alusel antava rahalise toetusega seotud menetlused ja eeskirjad ning muud ELi toidu- ja põllumajanduseeskirjad. Näiteks: Kui palju aega kulutatakse igal aastal abi kohaldamisega seotud haldusülesannetele ja aruandluskohustustele? Kas nad kasutavad geomärgistatud fotode tegemiseks mobiilseid seadmeid? Kuidas hindavad nad põllumajandusettevõtete suhtes kohaldatavate eri menetluste ja eeskirjade keerukust? Kas nad kasutasid 2023. aastal ÜPP toetusetaotluse ettevalmistamiseks välist abi? Põllumajandustootjate vastused annavad väärtuslikku tagasisidet, et mõista nende peamisi muret tekitavaid allikaid.

See aitab selgitada välja muret tekitavad ja keerukad tegurid ÜPP rakendamisel ELi riikides ning teha seeläbi kindlaks valdkonnad, kus saaks olukorda parandada.

Esialgsed tulemused esiatatakse juba aprilli teises pooles ning üksikasjalikum analüüs avaldatakse 2024. aasta sügisel.

LISAINFO: 

« Tagasi