UUDISED

E24: Euroopa Liidu eelarve kiideti heaks

Allikas: E24
3. juuli 2013. a

Euroopa Parlament kiitis kolmapäeval heaks 960 miljardi euro suuruse Euroopa Liidu eelarve aastateks 2014-2020, mis toppas mitu kuud seoses vaidlustega valitsuste, parlamendi ja EL-i täitevorgani vahel.

Ametlikule hääletusele läheb eelarve septembris või oktoobris.

«Poliitiline kokkulepe on leitud, detaile arutletakse veel edasi,» ütleb Euroopa Parlamendi liige Ivari Padar. «Palju on veel elemente, mis veel vajavad täpsustamist, kuid üldraamistik kulutuste jaoks on paigas,» lisab ta. «Näiteks me enam-vähem teame, et põllumajanduse otsetoetuse suurus Eesti jaoks on suurusjärgus 1,7 miljonit,» toob Padar näite.

Lepiti kokku, et eelarve on paindlik. Seitsme aasta jooksul on võimalik eelarvet jälle üle vaadata ning tõsta ja vähendada kuluartikelid, kus vaja. «Selle aja jooksul ei ole võimalik täpselt ette näha, mis Euroopas või maailmas laiemalt juhtuda võib,» selgitab Padar, «Aga ka pandlikkuse juures jäädakse siiski 960 miljardi euro eelarve piiridesse.»

«Eraldi toetused lepiti kokku Noorte Garantii programmile, mis tegeleb tööhõive suurendamisega noorte seas. Samuti said toetust juurde teadus- ja arendustegevus ning vaesust tõrjuvad programmid,» ütleb Padar.

Eestit on Padari sõnul eelarves väärikalt meeles peetud: «Ei saaks kuidagi öelda, et Eestit oleks kuidagi pügatud. Eestil on kasutada Euroopa Liidu eelarve vahendeid suurusjärgus 5,9 ja meie enda panus Euroopa Liitu on suurusjärgus 1,4.»

«Samuti võimaldab eelarves kokkleppele jõudmine rahastada suuremaid projekte. Eesti puhul siis kasvõi raudtee projekt,» selitab Padar kokkuleppe tähtsust.

« Tagasi