EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

EIP VÕRGUSTIK: Euroopa Innovatsioonipartnerluse uudiskiri nr 86

Allikas: EIP-AGRI Teeninduspunkt
16. oktoober 2020. a

Oktoobris 2020 ilmus Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse teeninduspunkti (EIP AGRI Service Point) uudiskirja 86. number 

See väljaanne keskendub mulla tervisele ja mulla majandamisele. Vaata teavet mitmete projektide ja võimaluste kohta EIP-AGRI võrgustikust
          

 • Mullakast. Mulla kaitse on põllumajanduse jätkusuutlikkuse jaoks ülioluline. Hea mulla majandamine on hädavajalik ja see nõuab teadmisi mullas toimuvate protsesside ja seoste kohta. Saksamaa töörühma projekt „Mullakast” („Bodenbox”) on välja töötanud põllumajandustootjatele tööriista, mis ühendab praktilise oskusteabe ja uued teaduslikud leiud. Tööriist pakub võimalust saada teadmisi arusaadaval ja praktikale olulisel viisil, mulla ja selle keeruliste protsesside kohta. Loe edasi SIIN

KAS TEADSID? Ülemaailmne mullapäev on igal aastal 5. detsembril, sel aastal on selle teemaks "Hoidke muld elus. Kaitske mulla bioloogilist mitmekesisust". Selle teema eesmärk on juhtida tähelepanu mulla tervise tähtsusele ja toetada mullavarude säästvat majandamist. Kas teadsite, et EIP-AGRI võrgustik on sellele teemale palju tähelepanu pööranud? Vaadake siit kokkuvõtet.

EIP-AGRI mullaga seotud tegevuste kohta lisateabe saamiseks järgige teemat Twitteris ja LinkedInis #EIPagriSoil

Samuti saate vaadata põllumajanduse peadirektoraadi (DG AGRI) põllumajandusteaduse teabelehte muldade kohta.
  

 

EIP-AGRI animeeritud video uutest viisidest tegelemaks mulla sooldumisega põllumajanduses.
Meie YouTube'i kanalil saate vaadata ka mullaga seotud videote esitusloendit EIP-AGRI võrgustikust.

 • EIP-AGRI töötuba: ELi missiooni "Hoolid mullast, hoolid elust " kujundamine. Mulla tervise taastamiseks ELis ja mujal on Euroopa Komisjon loonud missiooni „Hoolid mullast, hoolid elust“. Missiooni peamine eesmärk on tagada, et vähemalt 75% mullast oleks terve ja suudaks pakkuda 2030. aastaks hädavajalikke ökosüsteemiteenuseid. Seminari korraldavad Euroopa Komisjon, põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (DG AGRI) ja EIP-AGRI teeninduspunkt online sündmusena 20.-21. oktoober 2020. Osalemine on ainult kutsetega, kuid teemat saab jälgida sotsiaalmeedias (#EIPAgriSoil ja #MissionSoil) ning valik videoid ja dokumente tehakse veebilehel kättesaadavaks pärast sündmust.

ELi missioon „Hoolid mullast, hoolid elust“. Kavandatud ELi missioon „Hoolid mullast, hoolid elust“ on võtmetähtsusega keskkonnasäästliku kokkuleppe (Green Deal) eesmärkide saavutamiseks, eelkõige Talust taldrikule ja bioloogilise mitmekesisuse strateegia (Biodiversity Strategy) eesmärkide saavutamiseks. Missioonist rohkem saab lugeda missioonitoimkonna aruandest või vaadates Futuris videot (Euronews) „Missioon päästa meie mullad - ELi kava taasta maa“, vaadates esitlust missiooni Teadusinnovatsiooni päevadelt või külastades missiooni veebisaiti.

 • EIP-AGRI seminar „Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavad: AKIS võtmeroll liikmesriikides”. Ajavahemikul 16. – 18. September 2020 osales EIP-AGRI veebiseminaril üle 200 inimese. Seminari korraldasid põllumajanduse peadirektoraat (DG Agri) ja EIP-AGRI teeninduspunkt ning seminar oli pühendatud riiklike põllumajanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteemide (AKIS) väljatöötamisele osana 2020. aasta järgsetest ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavadest. Seminari videod, esitlused ja muud dokumendid on leitavad sündmuse kodulehelt.
 • Fookusgrupi ekspertide ideed EIP töörühmade ja muude innovatsiooniprojektide jaoks. EIP-AGRI teeninduspunkt on koondanud loetelu ideedest, mida on nimetanud EIP-AGRI fookusgrupid. Need fookusgrupi teema ja tootmis-sektori kaupa sorteeritud ideed võivad olla inspiratsiooniks maaelu arengu korraldusasutustele näiteks projektikonkursside ettevalmistamisel. See nimekiri võib olla huvitav ka nõustajatele, põllumajandustootjatele, metsamajandajatele, teadlastele ja teistele, kes mõtlevad uute töörühmade või muude uuenduslike projektide loomise peale. Sirvige brošüüri SIIN

 • Mullaküsimused Euroopa regioonide ja linnade nädalal. 5. oktoobril alanud Euroopa regioonide ja linnade nädal kestab 22. oktoobrini. See on iga-aastane üritus, mis näitab kohaliku ja piirkondliku tasandi tähtsust Euroopa hea valitsemistava jaoks. Ühe sessiooni (22. oktoober kell 9.30) teemaks on ELi missioon „Hoolid mullast, hoolid elust“. Selle sessiooni eesmärk on tõsta teadlikkust muldade tähtsusest, tutvustada kavandatavat missiooni ning kutsuda piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi üles ühinema piirkondliku ja kohaliku tasandi meetmetega. Üritus toimub veebis otseülekandena (ainult inglise keeles) ja varsti pärast seda on saadaval ka videod. Registreeruda saab siin kuni 14. oktoobrini.
 • Parimate tavade edendamine mulla tervise teemal Euroopas. Heas seisukorras muld aitab parandada tootmist ja tagab, et põllumajandusettevõtted on paremini varustatud mulla tervist kahjustavate haiguste vastu võitlemiseks. Horisont 2020 temaatiline võrgustik Best4Soil kogub ja jagab praktilisi teadmisi, et aidata parandada, säilitada ja taastada mulla tervist. Võrgustikul on andmebaas 22 keeles, mis annab teavet põllukultuuride staatuse ja tundlikkuse kohta erinevate kahjurite suhtes, nagu paljud nematoodide liigid ja mullas levivad patogeenid. Vaadake ka mulla tervisega seotud videoid ja teavet projekti piirkondlikest veebipõhistest töötubadest.
 • Arukas maakasutuse juhtimine ELis ja Hiinas. Jätkusuutmatud põllumajandustavad põhjustavad lisaks pinnase degradeerumisele kohalikul tasandil ka süsinikdioksiidi heite suurenemist, bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja sademete vähenemist nii piirkondlikus kui ka globaalses mastaabis. Hiina seisab silmitsi tõsise mulla degradeerumisega, erosioon mõjutab enam kui 40% maast. Euroopa maade seisundi halvenemine on tunnistatud tõsiseks keskkonnaprobleemiks. Projekt SIEUSOIL (Horisont 2020) arendab säästvaid ja terviklikke pinnase majandamise tavasid, mis sobivad erinevatele kliima- ja käitlemise tingimustele erinevates ELi ja Hiina piirkondades. Loe edasi SIIT
 • Hea seisundiga ja pestitsiidivabade muldade suunas. Ehkki kemikaalid ja pestitsiidid on minevikus aidanud suurendada saagikust ja toidu kvaliteeti, võivad need olla tõsiseks ohuks ka inimeste tervisele, elusloodusele ja keskkonnale. Vaja on uusi põllumajanduslike muldade tervendamise strateegiaid nii saastatuse vähendamiseks kui ka tarbijate täiendavaks kaitseks. See oli lähtepunkt projektile LIFE-AGREMSO3IL, mille eesmärk on välja töötada uus innovaatiline tehnoloogia (tööstuslikud seadmed), et kaitsta ja taastada degradeerunud põllumajandusmuldade funktsionaalsust.
 • Eesti mullateemaline innovatsioonikoostöö. Peamisteks mullaviljakuse probleemideks Eestis on orgaanilise aine puudus, vähene taimetoitainete kogum mullas ja liikuvate toitainete leostumine. MAK koostöömeetme raames loodi mullateemaline innovatsiooniklaster (MTÜ Põllukultuuride klaster). Klastri 19 liiget on Eesti põllumajandustootjad, kes on väga huvitatud koostööst teadlastega lahenduste leidmiseks, tulemuste rakendamisest oma ettevõtetes ja oma kogemuste jagamisest teistega. Lisateave
 • Mitmeid veebiseminare mulla kohta. Osana Agr'eau Association Française d'Agroforesterie (Prantsuse agrometsandusmaa ühing) programmist on korraldanud mitmeid veebiseminare teemal "Kaetud mullad püsivad aktiivsed". Seminaridel käsitletakse mulla viljakust, külvitehnikat ja kuidas piirata mulla lisandeid. Vaata seminare veebis (prantsuse keeles). 

 • Euroopa Liidu seis 2020: kõigi ELi võrgustike roll. 16. septembril esitas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen oma visiooni rohelisest, digitaalsest ja vastupidavamast Euroopast. "Tulevik on selline, nagu me selle teeme. Ja Euroopa saab olema selline, nagu me tahame,“ - Euroopa Komisjoni president. Vaadake kogu kõne nüüd veebis.
 • Avalik arutelu: maaelu areng, maapiirkondade pikaajaline visioon. Euroopa Komisjon on võtnud endale kohustuse töötada välja maapiirkondade pikaajaline visioon. Sellise visiooni saavutamiseks on vaja hinnata, milline on elu Euroopa maapiirkondades, ja kaardistada, mis on nende jõukuse võti. Käimas on avalik arutelu, mis aitab protsessile kaasa, kogudes eurooplaste arusaamu ja seisukohti paljudes küsimustes, sealhulgas: tänapäevased maapiirkondade vajadused; mis muudab maapiirkonnad atraktiivseks; maapiirkondade tulevikuvõimalused ja maapiirkondade juhtimine. Panustage konsultatsiooni enne novembri lõppu.

 • MAK investeeringutoetuste meetme 4.1 infopäev. Maaeluministeerium koostöös PRIA ja PMKga korraldab 21. oktoobril 2020.a infopäeva Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 4.1 “Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks” tutvustamiseks. Infopäeval tutvustatakse meetme rakendusmäärust ja selle muudatusi ning jagatakse näpunäiteid toetuse taotlemisel ja kuludokumentide esitamisel. Lektorid on Harry Pässa (MEM) ja Eve Pohlak (PRIA). Infopäeva salvestatakse ja osalemine on võimalik veebi vahendusel.
 • INNOVAATILINE PROJEKT "Autonoomse mullaproovide kogumise seadme väljatöötamine" Mullaandmete kogumine on aeglane, ajamahukas ja saadavad andmed ei pruugi olla täpsed kogumise tõttu. Eestis kogutakse mullaproove, et hinnata mullaviljakust ning jälgida muutusi mullas. Selle projekti peamiseks eesmärgiks oli luua mullaproovi seadeldis, mis liigub põllul ise järgides prooviala trajektoori ning üksiti ka mõõta mulla tihedust, mis on harimisvõtete valikul oluline mulla füüsikaline omadus. Rohkem infot projekti kohta leiab SIIN
 • Itaalia EIP-töörühm arendab ultrahelitehnoloogiat põllukultuuride kaitsmiseks metsloomade tekitatud kahjustuste eest. Metsloomade arvukus on mitmel pool Euroopas viimasel ajal kasvanud. Itaalia Toskaana piirkonnas elab üle 400 000 metsiku sõralise, peamiselt hirved ja metssead. Nad tekitavad põllu- ja metsakultuuridele tõsiseid kahjustusi, vähendades sellega põllu- ja metsameestele sissetulekuid. EIP-töörühm ULTRAREP töötab välja uudset ultraheli tehnoloogia, et kaitsta põllukultuure metsloomade eest. Sellest lähemalt saate lugeda SIIN
 • Euroopa põllumajandus muutub digitaalseks. Paljud põllumajandustootjad kasutavad digitaalseid funktsioone, väliandureid, telefone, tahvelarvuteid ja droone, et jälgida saaki ning kariloomi. Saadud informatsioon, aitab parandada saagikust, kariloomade jõudlust, vähendada tööjõudu ning töötada efektiivsemalt, mis kokkuvõtvalt tõstab ettevõtte jätkusuutlikust ja kasumlikkust. Loe lähemalt sellest SIIT
 • Innovatsiooni kiirendamine Euroopas. Innovatsioon on põllumajandussektoris konkurentsivõimelise toidutootmise ja elujõuliste maapiirkondade säilitamiseks hädavajalik. Põllumajanduslike teadmiste ja innovatsioonisüsteemid (AKIS) on võtmetähtsusega, et aidata põllumajandustootjatel ja maakogukondadel väljakutsetega toime tulla. Hästi toimivas AKISes jagavad nõustajad teadmisi innovatsiooni edendamiseks. Olulist rolli mängivad teabeplatvormid, mis koguvad asjakohast teavet nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Loe sellest lähemalt SIIN

 • ELi roheline nädal 2020. ELi roheline nädal 2020 toimub 19. – 22. Oktoobril 2020. Nädala üldine teema on loodus ja bioloogiline mitmekesisus. Põllumajanduse ja innovatsiooniga on seotud mitu sessiooni:
  • Sessioon 1.2: Metsad juurdunud! Metsade tervis ja vastupidavus mulla perspektiivis
  • Sessioon 3.4: Toiduks ja looduse seos põllumajandustootmisega. Kuidas põllumeestest saavad jätkusuutlikkuse majandamise osalised
  • Sessioon 4.4: Bioloogilise mitmekesisuse ja looduse kaitsmine ringmajanduse kaudu
  • Sessioon 5.3: See on elus! Miks muld on ilmselt kõige olulisem elupaik? Oled sellele kunagi mõelnud?

Liituge üritusega veebis.

COVID-19 põhjustatud pandeemia tõttu on mitmed sündmused edasi lükatud või toimuvad veebi vahendusel. Lisateavet leiate meie ürituste kalendrist

 • Avati Green Deali teadusprojektide konkurss. Komisjon on algatanud 1 miljardi euro suuruse konkursi kliimakriisiga võitlemisele suumatud mõeldud teadus- ja innovatsiooniprojektidele. Konkurssi rahastatakse programmist Horisont 2020 ja see on osa Euroopa rohelisest põhimõttest (Green Deal). ELi innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri ja hariduse volinik Mariya Gabriel: "See investeering kiirendab õiglast ja jätkusuutlikku üleminekut kliimaneutraalsele Euroopale aastaks 2050." Konkursil on kaheksa temaatilist valdkonda, sealhulgas kliima ambitsioonide suurenemine, talust taldrikule ning bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemid. Tähtaeg: 26.01.2021.
 • Euroopa Kosmoseagentuur - "AgriTech" konkurss. Euroopa Kosmoseagentuur (European Space Agency) koos põllumajanduse toiduainete ökosüsteemi sidusrühmade võrgustikuga ICT-AGRI-FOOD on äsja avaldanud üleskutse stimuleerida kosmosepõhiste põllumajandustehnika väärtusahela rakenduste arendamist. Kooskõlas uue ühise põllumajanduspoliitikaga määratletakse kolm peamist eesmärki: jätkusuutlikkus (kliimale, keskkonnale avalduvat mõju leevendavad rakendused), õiglus (maapiirkondade edendamine, noorte põllumajandustootjate ligimeelitamine ...) ja konkurentsivõime (tõhusad nõustamissüsteemid ja täiendõpe). Tähtaeg 27. november 2020. Lisateave.
 • Euroopa põllumajandus-toidu sektori digitaalne ümberkujundamine – üleskutse. Horisont 2020 projekt DEMETER avaldas oma esimese avatud konkursi. Eesmärk on kaasata idufirmasid ja VKEsid tehnoloogiatoodetega, mida saab rakendada põllumajanduslikus ettevõtluses. DEMETER pakub omakapitalivaba rahastust (kuni 30 000 eurot), et toetada nende tehnoloogiliste lahenduste integreerimist ja koostalitlusvõimet DEMETER Hubis. Konkurss lõpeb 18. novembril 2020.

Plattelandi võrgustik - 9. september 2020. LOE: Ajakirja Agrinnovation (@EIPAGRI_SP) artikld mulla tervise kohta koos näidetega erinevatest töörühmadest ja temaatilistest võrgustikest. Help Brinks ettevõttest Delphy projekti BEST4SOILi kohta ja Mariska Slot EIP töörühmast BOERbos. https://bit.ly/3m3odVs #EIPagri # POP3

  

Ajakirja EIP-AGRI Agrinnovation uus väljaanne keskendub ELi mulla missioonile „Hoolid mullast, hoolid elust“ ning esitleb uusimaid uuenduslikke projekte üle Euroopa, uurides jätkusuutlikke lahendusi mulla tervise parandamiseks. Pane tähele, et siit saate oktoobri lõpuni veel tasuta endale koju tellida ajakirja trükitud eksemplari.

 

 • Saada EIP-AGRI UUDISKIRJALE sisendit. Kui teil on asjakohast ja huvitavat infot EIP-AGRI võrgustikule, mis keskendub innovatsioonile põllumajanduses - nt video, rahastamisvõimalus, inspireeriv idee, uuring, aruanne, siis palun saatke see meile servicepoint@eip-agri.eu

Infolehed lähevad välja iga kuu teisel teisipäeval, seega saatke meile info vähemalt 4 nädalat enne seda kuupäeva.

  

     

Kui te soovite/ei soovi Euroopa Innovatsioonipartnerluse uudiskirja oma postkastist leida, klõpsa siia 


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo