EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

Innovatsiooniteenistuse uudiskiri nr 8

Allikas: ÉIP-AGRI Teenistuspunkt
25. september 2023. a

 

Digitehnoloogia mahepõllumajanduses.

Ühe Portugali maheviinamarjakasvataja jaoks on digitaliseerimine muutunud otsustamisprotsesside juures ülioluliseks. Ettevõte kasutab jätkusuutlike eesmärkide saavutamiseks digitehnoloogiat, seda nii valdkonna tehniliste ülesannete täitmisel kui ka meeskonna ja kogu tegevuse juhtimisel. Loe pikemalt SIIT.

Põllumajanduse kaasajastamine tõhusama ja tulemuslikuma AKISe abil. Tõhusad põllumajandusteadmiste ja -innovatsiooni süsteemid (AKIS) aitavad põllumeestel, metsaomanikel ja maakogukondadel tulla toime praeguste ja eesseisvate väljakutsetega. ModernAKIS on hiljuti alustanud mitme osalejaga Horizon Europe projekt, mille eesmärk on tugevdada AKISt. Selleks töötatakse välja üle-euroopaline platvorm, mille kaudu saab jagada häid praktikaid ja tõsta suutlikkust. Loe pikemalt SIIT

 

ELi ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku tugiüksuse “Innovatsioon, teadmiste vahetamine ja EIP-AGRI” eesseisvad sündmused. Tänasest kuni 2024. aasta juunini toimub 16 võrgustumisüritust. Käsitletakse teemasid nagu konkurentsivõimelised mägipiirkonnad, oskuste suurendamine ja elukestev õpe, naiste poolt juhitud innovatsioon ja palju muud. Täpsema info saamiseks külastage veebilehte ja vaadake videoklippi. Tellige värsked uudised ka enda e-postkasti, et kuuleksite uutest taotlusvoorudest kohe, kui need on avalikustatud. Loe pikemalt SIIT

AKIS liikmesriikides. „Teadmiste levitamine ja innovatsioon mängivad põllumajanduse ja toiduainete süsteemide rohe- ja digitaalse ülemineku kiirendamisel olulist rolli,” ütles põllumajanduse ja maaelu peadirektoraadi peadirektor Wolfgang Burtscher AKISe teemalisel EU ÜPP võrgustiku seminaril. Selle ürituse eesmärk oli toetada ELi liikmesriike nende AKISe strateegiliste plaanide elluviimisel. Loe pikemalt SIIT

Näidake oma loovust mulla missiooni fotovõistlusel. Missiooni „Euroopa mullakokkulepe“ eesmärk on taastada mullad ja edendada säästvat majandamist linna- ja maapiirkondades. Lisaks on missiooni eesmärk suurendada teadlikkust ning tagada mulla pikaajaline tervis ja tootlikkus igat liiki maadel. Kas olete huvitatud? Näidake oma loovust, osaledes missiooni fotokonkursil ja saate liituda 2023. aasta Euroopa missiooni mullanädalaga Madridis! Selleks järgige neid kolme sammu:

  1. Tehke foto, mis illustreerib, mida muld teie jaoks tähendab;
  2. Kirjuta lühike kirjeldus;
  3. Täitke vorm ning sisestage oma foto SIIA enne 1. oktoobrit 2023.

Raport: EL ÜPP võrgustiku vahendajate seminar “Löö kaasa Horizon Europe nõuandevõrgustikes!”. Tutvuge 17.-18. jaanuaril 2023 Bulgaarias Sofias toimunud EL ÜPP võrgustiku vahendajate seminari peamiste tulemustega. Üritusel jagati infot Horizon Europe nõuandevõrgustike taotlusvoorude kohta, vahetati aktiivselt kogemusi ja moodustati konsortsium. Lae raport alla SIIT

Ilmunud on mahajäetud põllumajandusmaade taastamise teemaline raport ja teabeleht. Tutvuge EL ÜPP võrgustiku fookusgrupi raporti ja teabelehega. Fookusgrupi eksperdid püüdsid leida lahendust küsimusele „Kuidas soodustada mahajäetud põllumajandusmaa jätkusuutlikku majandamist?". Raportis tutvustatakse häid praktikaid ja võimalikke uurimistööde ja EIP töörühmade teemasid. Lae raport ja teabeleht alla SIIT

­EIP-AGRI väljakutse: mahajäetud põllumajandusmaade taastamine. Hispaania projekti “O Rexo” tulemusel taastati mahajäetud põllud, et kasutada neid lammaste karjatamiseks. Anxo Quintana selgitab, kuidas nad seda tegid ja millised on nende tuleviku plaanid. 

Sotsiaalne innovatsioon – edukad põllumajanduse, metsanduse ja maapiirkondade lahendused. Värskes ELi ÜPP võrgustiku sotsiaalse innovatsiooni teemalises trükises tuuakse esile, kuidas innovatsioon, teadmiste vahetamine ja uued koostööviisid võivad lahendada sotsiaalseid probleeme, hõlmates sotsiaalset kaasatust talus, paremat tervist ja heaolu ning vastupidavaid maakogukondi. Loe pikemalt SIIT 

­

Videod metsandusega seotud mitme osalejaga projektidest. CNPF (Prantsuse riiklik metsaomandi keskus) on välja andnud videod, mis tutvustavad erinevaid metsandusega seotud projekte nagu näiteks „INCREDIBLE“, mis on Horizon 2020 projekt mittepuidulistest metsatoodetest Vahemere piirkonnas ja täppismetsanduse töörühm SPNA. Vaadake videoid SIIT

"Network to innovate" veebiseminar. Kutsume Teid osalema 10. Oktoobril "Päästa tolmeldajad" toimuval veebiseminaril, mille korraldab Eesti maaeluvõrgustik. Veebiseminari põhieesmärgid on eri piirkondade inimeste vahelise suhtluse ja võrgustumise edendamine ning eri rahastusallikate ja projektide tutvustamine. Seminaril pööratakse tähelepanu mitte ainult innovatsioonitegevuste tulemustele, vaid ka sellele, KUIDAS nende tulemusteni jõuti. Üritus on ingliskeelne ja toimub Zoomi vahendusel. Täpsema info, päevakava ning esinejad leiad ürituse lehelt SIIN

Piirkondade-ülene teadmiste jagamine seoses nutika integreeritud kahjuritõrjega. SmartProtect on hiljuti käivitunud temaatiline võrgustik, mis käsitleb põllumeestele ja nõustajatele mõeldud nutikaid integreeritud kahjuritõrje (IPM) lahendusi. Võrgustiku eesmärk on ergutada teadmiste levikut nii ühe piirkonna AKISe siseselt kui ka eri piirkondade AKISte vahel, seoses täppisviljeluse ja andmeanalüütikat integreerivate lahendustega. Külastage võrgustiku veebilehte, kust leiate infot erinevate IPM-i tehnoloogiate ja ja metoodikate kohta. Loe pikemalt SIIT

Maaeluga seotud teadmiste kogu, kus kajastatakse 750+ uurimistöö tulemusi. Horisont 2020 projekt SHERPA on loonud e-andmebaasi, kus kajastatakse rohkem kui 750 maapiirkondade jaoks olulise sisuga uurimistöö tulemust. Tulemused pärinevad ELi rahastatud teadus- ja innovatsiooniprojektidest. Käsitletakse 9 suuremat teemade kategooriat, sealhulgas bioloogiline mitmekesisus, sotsiaalsed aspektid ja digitaliseerimine. Loe pikemalt SIIT

Poola biopõhiste tööstuste potentsiaali käsitlev raport. Biopõhiste tööstuste konsortsium on täiendanud ülevaadet „Poola biopõhise potentsiaali kaardistamine“. Aruandes tuuakse välja, et „Poola biopõhine sektor annab olulise panuse riigi majandusse”. Lisaks rõhutatakse, et bio-põhisel potentsiaalil on suur kasvuruum, näiteks seni veel avastamata ja alakasutatud bio-põhiste ressursside näol. Loe pikemalt SIIT

­

Jätkusuutliku ehitamisega seotud oskuste suurendamise teemaline taotlusvoor. Metsandus ja põllumajandus ei pruugi olla ainult jätkusuutlike ehitusmaterjalide tarnija, vaid ka säästvate põllumajandusrajatiste kasutaja. CBE JU (Bioressursipõhise Ringmajandusega Euroopa Ühisettevõte) kutsub üles looma koolitusvõrgustikku ehitussektori töötajatele, et edendada biopõhiseid lahendusi. Võrgustik hakkab tihedalt suhtlema biopõhiste materjalidega tegelevate Horizon projektidega,. Taotlusvoor lõpeb 4. oktoobril 2023. Loe pikemalt SIIT

Mida toob Euroopa biopõhise sektori tulevik? „Mis toimub Euroopa biopõhise sektoris?“ 6.–7. detsembril 2023 Brüsselis toimuva CBE JU sidusrühmade foorumi peateemaks on „Mida toob Euroopa biopõhise sektori tulevik?”. Ürituse korraldaja loob head tingimused biopõhise sektori 600 osapoole omavaheliseks suhtluseks. Loe pikemalt SIIT

 Programmi Horizon Europe rahastusvõimalused – 2024. aasta taotlusvoorud. EIP-AGRI teenuspunkt annab peagi välja infolehe, kus kajastatakse põnevaid rahastamisvõimalusi põllumajanduse, metsanduse ja maapiirkondade toetamiseks 6. klastris ning teisi „Horison Europe töökava – 2024. aasta taotlusvoorud“ teisi aspekte. Infolehe leiad peagi SIIT

Mullamissiooni rahastamisvõimalused. Kui otsite rahastust mullateemadega seotud projektidele, siis hoidke silm peal EL Mullamissioonil. Tellige värskelt ilmunud uudiskiri ka oma e-postkasti! Lisaks anname teada, et Euroopa mullamissooni nädal, mille peateemaks on „Viljakatele muldadele ülemineku juhtimine“ toimub Madridis Hispaanias 21-23. novembril 2023. Loe pikemalt SIIT

 


          

Aprill 2024
Tagasi Edasi
Maainfo

Päevakajalised asjad
Maainfo
MAAELUVÕRGUSTIK: Toiduvõrgustike info - 19. aprill 2024 (4/2024)
EPKK ootab kodumaiseid toidutootjaid Pääsukesemärki taotlema
TALULIIT: Suur talutoidu laat "MAA TULEB LINNA" tuleb esmakordselt Tartumaale ja ootab osalema talutoidu tootjaid
MES-i kriisilaenu meetme sihtgrupp laienes ja taotluste vastuvõtu periood pikenes
EMÜ: Maaülikool on põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailmas paremuselt 54. ülikool
EMÜ: Põllumajandussektoris juhtuvatest tööõnnetustest jäetakse tihti teatamata
KESKKONNAAGENTUUR: Eestile on väljakutseks suur jäätmeteke ja selles sisalduva ressursi ebapiisav väärindamine
KESKKONNAAGENTUUR: 2023. aasta metsaseire tulemused
MAAELUVÕRGUSTIK: Arukate külade kogumik toob fookusesse kogukonnapõhised ja nutikad ettevõtmised Eesti maapiirkondadest
TOIDULIIT: Aastakonverentsil auhinnati Eesti parimaid toiduaineid
LEADER infokiri 2024 (nr 4/133)
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 8 (548)
MAAELUVÕRGUSTIK: Loodusturism kui elustiiliettevõtlus maapiirkonnas
UUS! Maaelu jutud #15: Sirje Kuusik – Säästvast maaturismist
ARIA2024: Kandideerimine projektikonkursile "Inspireeriv põllumajandus ja maaelu 2024" on avatud!
MAAELUVÕRGUSTIK: Jäätmekäitluse ja ringmajanduse teemaline õppereis Harjumaal
MAAELUVÕRGUSTIK: Põllumajandusjäätmete ja ringmajanduse teemaline seminar-õppereis Pärnumaal
METK: Esitluspäev FIE Airi Külvet juures “Tingimuslikkus ja ökokavad – 2023. aasta kogemus ja muudatused 2024. aastal”

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo