EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

FIE LEEDI TALU: Röstitud heinast biogaasi tootmine

3. detsember 2020. a

Millist probleemi projekt lahendab?

Hinnanguliselt ei kasutata Eestis puuduva nõudluse tõttu niidetud rohumassist minimaalselt 200 000 tonni heintaimi, mis jäetakse igal aastal bioloogiliselt lagunema. 2017. aastal oli Eestis tootmisest kõrvale jäetud hooldatavat põllumajandusmaad ühtse pindalatoetuse taotlejatel kogupindalaga ligikaudu 125 000 hektarit, millest ligikaudu poolt kasutavad taotlejad, kelle põllumajanduslik tegevus piirdubki rohumaade hooldamisega.

Projekti käigus leitud parima tehnoloogia rakendamisel oleks maapiirkondades väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel võimalik sellise tooraine väärindamine, mille müügimahu potentsiaal oleks kümneid miljoneid eurosid aastas.

  

Vasakul fotol: Eesti Maaülikooli, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna laborant Merike Kissa, tegeleb kasvuruumis röstitud heinaga rikastatud happelise mulla taimkatsetuste kasvunõude kastmisega.
Paremal fotol: Labori ruumidesse vaheladustatud röstitud heinapelletite nõud. Fotod: Henn Raave

Projekti tulemused

Projekti eesmärk oli testida erinevaid termilise töötluse tehnoloogiaid ning hinnata nende majanduslikku potentsiaali koosmõju kaudu. Protsessi ühe võimaliku saadusena koguti andmeid biosüngaasi tootmise võimaluste kohta ning hinnati kirjandust analüüsides sellise gaasi kasutamise potentsiaali põllumajandusmasinates.

Tehtud uuringu põhjal saab väita, et tehniliselt on heina gaasistamise tulemusena saadava biosüngaasi tootmine võimalik. Arvutustest selgus, et teadaoleva tehnoloogia baasil ei ole sellise gaasi tootmise omahind ja masinatele vajalikud ümberehitused ilma riiklike toetusteta otstarbekad.

Projekti tulemuste põhjal saab väita, et heinast biokütuste tootmine võib olla kasumlik ning konkurentsivõimeline, kui liita süsteemile täiendavad tehnoloogiad, mis annaksid ringmajanduse põhimõttel täiendavaid saadusi ja teenuseid. Heina röstimiseks kasutati ülekuumutatud auru (SHS), mille käigus on võimalik lenduvate osakeste kondenseerimine ning eraldamine. Sellise süsteemiga saab toota lisaks süngaasile erinevaid biokemikaale, näiteks metanooli, äädikhapet, furfuraale jne. Aga ka tahkeid, süsinikku maapõue siduvaid mullaparanduskomponente, mis kokku annavad positiivse rahavoo.

Katsetused kinnitasid, et saadud tooted ja võimalikud lisateenused laseksid väärindada loomadele sobimatu heina, raiejäätmed vms bioloogilised jäätmed ligikaudu tuhande euro väärtuseni ühe toorainetonni kohta.

Projekti konsultant Tommy Biene, BRM TB OÜ ja töögrupi ühe teadusrühma juht Dipl.-Ing. Siegfried Egner, Fraunhofner IGB, Stuttgardi laboris protsessisaaduste katsetusel. Foto: Allan Vrager


Toetus Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2)
Taotleja Taivo Roomann, FIE Leedi talu
Kontakt Tommy Biene
Projekti periood jaanuar 2016 – detsember 2017

 


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo