EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

Missioon: Mulla tervis ja toit

Allikas: Euroopa Komisjon
20. mai 2022. a

Ilma muldadeta pole elu.

Kui mullad on terved ja säästvalt majandatud, pakuvad need toitu, puhast vett, elupaiku bioloogilise mitmekesisuse jaoks ja muid olulisi teenuseid, aidates samal ajal kaasa kliimamuutustele vastupanuvõimele

Siinkohal on mulla tervis määratletud kui "muldade jätkuv võime toetada ökosüsteemi teenuseid".

Peame neid teenuseid iseenesestmõistetavaks, kuid tegelikult on muld kogu Euroopas ja kogu maailmas napp, taastumatu ja ohustatud ressurss. 60–70% ELi muldadest on ebatervislikud, peamiselt mittesäästvate majandamistavade tõttu. Kliimamuutuste mõju avaldab sellele olulisele ressursile täiendavat survet.

Mullamissioon kavatseb toetada Euroopa teed säästva mullamajanduse poole, kooskõlas laiema roheüleminekuga linna- ja maapiirkondades. Missiooni eesmärk on rajada 100 eluslaborit ja majakaprojekti, et viia 2030. aastaks üleminek toidu, inimeste, looduse ja kliima jaoks tervislikele muldadele.

  ELi missioonid on uus viis konkreetsete lahenduste leidmiseks mõnele inimkonna suurimale väljakutsele. Neil on ambitsioonikad eesmärgid ja avaldavad mõju eelkõige teadusuuringutele ja innovatsiooni rahastamisega, aga koos uute juhtimis- ja koostöövormidega ning kaasates kodanikke.

Eesmärgi saavutamiseks näeb mullamissioon ette tegevusi üle sektorite ja territooriumide (maa-, linna- ja linnapiirkonnad, sealhulgas piiriülesed). Seetõttu on tal laiaulatuslik mõju põllumajanduse, metsanduse, toiduainetööstuse ja muude tööstusharude (nt bio- ja jäätmetööstuse) tavadele ning maakasutuse planeerimisele. Missioon kasutab ka rahvusvaheliste partnerite teadmisi ja aitab kaasa mulla tervisele kogu maailmas.

Edu saavutamiseks eeldab missioon, et sidusrühmad ja sotsiaalpartnerid kogu toiduahelas, sealhulgas põllumehed, maahaldajad, tööstused, tarbijad ja ühiskond laiemalt, tunnistaksid muldade laiemat ühiskondlikku ja ökoloogilist väärtust ning aitaksid aktiivselt kaasa mullasõbralike tavade valikule, sealhulgas tarbijate kaudu.

Paljud mulla tervisega seotud meetmed mõjutavad otseselt kõigi teiste missioonide eesmärke: süsiniku sidumine pinnases toetab kliimamuutuste leevendamist (Mission Adaptation to Climate Change), sihipärane toitainete majandamine toob kaasa veekvaliteedi paranemise (missioon Restore our Ocean ja Waters by 2030), mullad on rohelise infrastruktuuri ja looduspõhiste lahenduste vundament, nt. kaitseks üleujutuste eest linnapiirkondades (Mission 100 Climate-neutral and Smart Cities aastaks 2030), samas kui mullareostuse vähendamine vähendab vähiriski (Mission Cancer).

Ettepanekud selle missiooni alla kuuluvate teemade kohta on osa laiemast vaatest ja peaksid aitama panna alust missioonitegevuste struktureeritud kasutuselevõtule. Need peaksid nägema ette usaldusväärse tee missiooni eesmärgi ja eesmärkide saavutamiseks ning täpsemalt mitme järgmise mõju saavutamiseks:

 • Mullakirjaoskus”: teadlikkus muldade elutähtsatest funktsioonidest ja ühiskonna väärtustamine on märkimisväärselt suurenenud ning selle tulemuseks on laialdane ühiskondlik kaasatus mulla tervisesse.
 • Mullatervise, toitva ja ohutu toidu ning tervisliku keskkonna seoseid mõistetakse paremini.
 • Maakorraldajad, tööstused, tarbijad ja ühiskond laiemalt tegutsevad koos ning rakendavad tõhusaid meetmeid mulla tervise valdkonnas kõigis sektorites ja maakasutuses vastavalt parimale kättesaadavale teadusele, leevendades seeläbi oluliselt mitte ainult vahetut survet muldadele, vaid ka ümbritsevale keskkonnale, sealhulgas veekogudele.
  Mõiste "maakorraldaja" hõlmab põllumehi, metsamajandajaid, linna- ja ruumiplaneerijaid ning muid maakasutuse ja maapiirkondadega seotud avaliku või erasektori otsustajaid.
 • Kehtestatud on tugevad mulla seireprogrammid ja ühised määratlused (mis põhinevad ühistel, ühtlustatud ja kõikehõlmavatel mõõtmistel) ning võimaldavad maahaldajatel ja riigiasutustel võtta tõhusaid meetmeid, tuginedes kõikidest liikmesriikidest ja assotsieerunud riikidest pärit ajakohasele teabele.
 • Missiooni edukas elluviimine toetab mitmeid EL-i poliitilisi ja rahvusvahelisi kohustusi, nt. seoses maa degradeerumise neutraalsuse, toidu- ja toitumiskindluse, kliima ja bioloogilise mitmekesisusega (nt säästva arengu eesmärgid, UNCCD, ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni, roheline kokkulepe, sealhulgas talust lauale strateegia, bioloogilise mitmekesisuse strateegia, uus mullastrateegia, saastevaba strateegia, metsandusstrateegia või pikaajaline strateegia Maapiirkondade visioon).


Rakenduskavas täpsustatakse missiooni „Mullatehing Euroopale: 100 elavat laborit ja tuletorni, et juhtida üleminekut tervetele muldadele aastaks 2030."

 


EL mullamissioon: Kaitsta mulda tähendab kaitsta elu. (pdf, eesti keeles)

Mullastrateegia 2030

 

Euroopa mullakokkulepe (pdf) – luua mulla seisundi parandamiseks 100 eluslaborit ja majakaprojekti (rakenduskava, pdf)


Eesmärk: Luua mulla seisundi parandamiseks 100  eluslaborit ja majakaprojekti

Meetmed: 

 • Programmi „Euroopa horisont“ raames eraldatakse aastatel 2021–2023 stardirahana 320 miljonit eurot, et aidata missiooni ellu viia.
 • Euroopa eri paigus algatatakse esimene eluslaborite laine.
 • Luuakse rahvusvaheline teaduskonsortsium mullas süsiniku sidumise alal ning koordineerimisplatvorm, et juhtida 100 eluslaborist ja majakaprojektist koosnevat võrgustikku.
 • Euroopa põllumajandusalase innovatsioonipartnerluse raames lükatakse käima mulla seisundit käsitlev kampaania, milles keskendutakse põllumajandus- ja metsandussektorile. 

 


 

 EIP-Agri Mullateemalisest uudiskirjast (aprill 2022) leiad infot mullaga seotud projektide, ürituste ja muu kohta.

 Avaldati teabelehed ja videod mulla tervisega seonduva praktilise info kohta (eesti keeles). Projekti Best4Soil teemade hulka kuuluvad vermikompost, anaeroobne mulla desinfitseerimine (ASD), rohelised väetised ja kattekultuurid, (bio)solarisatsioon, mulla orgaaniline aine ja palju muud. 

 Projekti SuMaNu teabematerjalides antakse soovitusi, mis aitaks edendada sõnniku ja selles olevate taimetoitainete kasutamise kestlikke praktikaid põllumajanduses ja selle kaudu vähendada sõnnikust toitainete kadu Läänemerre. Koostatud teabelehtede sari on soovitustega poliitikate kujundamiseks, mis toetaks üleminekut kestlikumale põllumajandusele ja tõhusamale toitainete ringlusele. Eesti keelde tõlgitud lehtedele on lisatud ülevaade olukorrast Eestis seoses käesolevate soovitustega.Vaata soovitusi näiteks väetamise kavandamise ja toitainete tasakaalustamise kohta. 


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo